Vertaal deze pagina naar:

The Final Wake-up Call

30-12-2020

Niets is zoals het lijkt, alles is leugen en bedrog, ontdek het zelf...

Hoe? Door deze website te lezen ► https://www.finalwakeupcall.info/

Dan ga je ontwaken...

Historische verandering is opkomst

Een uiterst invloedrijk netwerkstructuur

De Octopus-top van de Global Satanische Deep State

13 Archon Bloedlijn Families runnen Planeet Aarde

Innovatief denken


Het legen van het moeras

Als je echt wilt leven in een wereld die "geraffineerd" genoeg is om te worden gerund door een wereldregering, meer in het bijzonder door de bloedlijn Deep State elite die de mondiale bankiers controleren, blijf dan met alle energie en middelen de MSM-mainstream media volgen en geloof alle gepresenteerde informatie.

Als echter het idee van een selecte coterie van financiële elite die wereldwijd de planeet bestuurt niet klinkt als de ideale samenleving voor de toekomst van de mensheid, dan moeten wij als medeburgers de aandacht vestigen op de hersenspoeling door de MSM over acties van machtige individuen en instellingen, en een kritische blik werpen op hun ideologieën en bewegingen, door het tij van verkeerde informatie te keren en de Nieuwe Wereld Orde te ontdekken. De meeste mensen zijn niet achterdochtig genoeg, want verdenking helpt de puntjes op de i te zetten en met elkaar te verbinden. Een beetje meer wantrouwen - of op zijn minst twijfel, gecombineerd met minachting en gebrek aan respect voor de overheid - zal je helpen begrijpen hoe de maatschappij werkelijk werkt.

Het moeras legen moet top-down gebeuren. Nu al is het merkbaar dat de machtsstructuur van de 'diepe staat' afbrokkelt en op spectaculaire wijze begint te mislukken, zoals blijkt uit de verkiezingsfraude in de VS. Dit stimuleert de groeiende motivatie voor onze toenemende consensusmacht. Het enig onbegrensde middel dat we op de planeet hebben is het menselijk brein, om te ontdekken dat de huidige strategie van het Globalistisch kapitalisme faalt, omdat het de kip met gouden eieren op meerdere niveaus slacht. Iedereen wordt geboren met hersens, maar helaas velen onder ons gebruiken ze niet. Wakker worden en beginnen met het in twijfeltrekken van je situatie en alle dingen die om je heen gebeuren.

Nu is het belangrijk de kenniskloof tussen de wakkere weters en de slapende schapen te verkleinen. Laat je lokale overheid begrijpen dat je je door hen op elk niveau bedrogen voelt, vooral met hun tirannieke anti-Covid acties, die in strijd zijn met de grondwet. Niets is wat het lijkt en dit moet gemeengoed worden onder de bevolking. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, omdat geen enkele wetenschapper dit virus heeft kunnen lokaliseren. Je bent bereid je te laten uitmoorden door je eigen regering, die omgekocht is en onder controle staat van de Satanische Deep State. Deze satanische controle is het resultaat van een zeer goed georganiseerde langdurige samenzwering met als doel de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gebaseerd op de revolutie van Luciferianen tegen God en de natuur.

De superrijken worden omringd door hielenlikkers en schijnheiligen, waaronder jouw regering en de corrupte politici wier continuerende tewerkstelling vereist dat ze de ideeën die ze moeten overbrengen niet in twijfel trekken. Maar wij, de mensen, kunnen ze gemakkelijk ontleden, door onze maskers weg te gooien en ongehoorzaam te zijn. Laat ze weten dat je ontevreden bent over hun behandeling. Stuur hen de belangrijke nieuwsberichten van de alternatieve media en vraag hen waarom zij niet handelen om hun burgers te beschermen?

Wij, als volk, moeten afstand nemen van politieke ideologieën en partijsystemen, omdat deze een denigrerende invloed op ons uitoefent. We moeten en kunnen onze eigen lokale samenleving besturen.

Een uiterst invloedrijk netwerkstructuur

De Robber Baronnen uit het verleden, die nu de corporate eigenaren van vandaag zijn geworden, zijn de zelfbenoemde globalisten die geloven dat ze meer verlicht zijn en meer recht hebben op ons erfgoed, waardoor ze waardiger zijn dan anderen om de wereld te regeren, dan wijzelf.

Door hun eigendom van de multinationals controleren zij alle regeringen en daardoor ook ons voedsel, water, elektriciteit en farmaceutische producten. Ze maken enorme winsten, zelfs als ze hele bevolkingsgroepen vergiftigen en ziek maken in hun streven naar ontvolking.

Beschouw jezelf gewaarschuwd!

De Deep State cabal met hun handlangers zijn een extreem invloedrijk netwerk van mensen die bijna alles om ons heen controleren. De mensen zullen er niets over lezen in de mainstream media omdat de MSM ook door diezelfde groep wordt gecontroleerd. Politici zullen er niet publiekelijk over praten, want ook zij zijn medeplichtig.

Velen beweren dat de Deep State verborgen is, maar is verborgen in het openzicht. Voor degenen die bereid zijn wakker te worden en hieraan aandacht te schenken, zijn ze niet verborgen maar zichtbaar. Er zijn 12 niveaus of dimensies van bewustwording. De meerderheid, het schapenvolk, bevindt zich in de 3de. De ontwakende zijn in de 4e, terwijl de meer ervarene in de 5e zijn met zeer weinig in de 6e dimensie. En dat is nog maar de helft om de bewustzijnsladder te voltooien!

De Verborgen Regering of Deep State is de bron van alles wat negatief is op onze planeet. Om de komende ruige tijd te overleven, is het essentieel te begrijpen waar het omgaat. De Deep State organisatie bestaat uit top-echelon medewerkers van machtige agentschappen, zoals de Israëlische Mossad, de CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BIS, de Wereldbank, topgeneraals, Admiraals en andere militaire agenten, lange termijn Congres- en Kamerleden, Lords en Senatoren, directeuren van belangrijke toezichthoudende agentschappen en CEO's van de meeste grote multinationals, waarvan de meerderheid van aandelen in handen zijn van Deep State bloedlijn handlangers.

De Octopus-top van de Global Satanische Deep State

De echte top van de piramide bestaat uit Luciferian faraonische heersers van Octogon gezeteld in Zwitserland, dat de kern blijkt te zijn van de globale octopus van heersende elites met hun verreikende tentakels in elke niche van "onze" samenleving. Dit zijn de Faraonische Tempeliers van Zwitserland met als 5e kolonne volgelingen van Jezuïeten en Vrijmetselaars. Deze vormen de heersende Oligarchie over de hele wereld. De heersende farao's, zijn ontstaan uit Lucifers occulte mysterieuze religies, die uit Babylon en Egypte kwamen. Ze worden nu geïdentificeerd en gelokaliseerd als de Global Elite of Deep State-cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om ermee te doen wat ze willen.

Aan de top van de piramide hiërarchie zitten de Zwitserse OCTOGON Tempeliers, gevolgd door de 2e laag bestaande uit de Jezuïeten, Vrijmetselaars, George Soros en de Nazi's. Eigenlijk zijn de nazi's een geïntegreerd deel van de Octogon, en behoren ze ook min of meer tot de top.

Hun hoofdkwartier (HQ) ligt in Zwitserland 6.000 meter onder het oppervlak van het meer van Genève, dat een van hun ingangen in het CERN-complex heeft. Hun naam Octogon is een zeer geheimzinnige naziorganisatie, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om fortuinen te verwerven uit geplunderd nazigoud en bezittingen die in Zwitserland werden gedeponeerd, en die te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

Daarnaast is bekend dat Zwitserland verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het Babylonisch systeem in de onderwereld. Figuurlijk gezien is Zwitserland de zeef van de onderwereld omdat het ongewenste mensen en ideeën verwijdert, vooral met betrekking tot geheime organisaties binnen de CIA terwijl het Romeinse Rijk nog steeds bestaat, nu gelegen in Groenland.

Slechts 147 ondernemingen vormen de "superentiteit", en bezitten meer dan 50% van de rijkdom van de wereld; dat is de reële economie. Deze megacorporaties vormen het centrum van de wereldeconomie gerund door de centrale banken.

13 Archon Bloedlijn Families runnen Planeet Aarde

De Rothschilds, Rockefellers, Warburgs en Schiffs maken deel uit van de hoofdrolspelers van in totaal 13-Archon-bloedlijnen. Ze zijn eigenaar van de privé U.S. Federal Reserve en bijna alle, behalve Rusland, Centrale Banken in de Wereld, waarin The Bank of England en de Duitse Deutsche Bank dienen voor het witwassen van geld bij de Octogon Bank of International Settlements - BIS in Bazel-Zwitserland.

De Bilderberg-groep, de CFR - council voor buitenlandse betrekkingen, de Trilaterale Commissie, maken integraal deel uit van het bankkartel, dat een absolute fraude is.

De Bilderberg groep en de CFR zijn belast met de invoering van agenda 2030 voor de Nieuwe Wereldorde, dat ze het bevel geeft over ontvolking- en bevolkingscontrole, voedsel, water, vaccinaties, sproeien van chemtrails, luchtvergiftiging, en het runnen van drugskartels.

Al deze groepen samen omvatten het wereldwijd moeras dat nu snel wordt drooggelegd door het TRUMP-TEAM. Met de hulp van de Earth Alliance, de Patriotten en elke ontwaakte burger. - Let wel, alle landen en zelfs alle individuen, zoals jij en ik, zijn door de Cabal in Companies omgezet om vervolgens door het bankkartel, waartoe ook de dertien families van de Archon-bloedlijn behoren, failliet te worden verklaard.

Het heeft de hoogste prioriteit al deze misdadigers en bedriegers, die verantwoordelijk zijn voor alle misère van nu en in het verleden op de wereld, uit te roeien. De banken en regeringen zijn allemaal buitenlandse Khazariaanse ondernemingen, aannemers en agentschappen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeheer in het grootste deel van de wereld.

Deze kolossale structuur kan alleen worden aangepakt op wereldschaal om te worden afgewikkeld ten gunste van ons het volk, omdat wij mensen, nooit toestemming hebben gegeven voor deze criminele activiteiten die zijn veroorzaakt door de centrale bankiers en hun handlangers. Alle mensen op de wereld zijn het slachtoffer geworden van dit wangedrag en fiduciaire vertrouwensfraude op een onvoorstelbare schaal.

De wereldwijde correctie van financiële markten zal in de komende weken kunnen beginnen, naarmate wereldomvattend meer GESARA-gerelateerde veranderingen zijn doorgevoerd. - Alle mensen zullen nu wakker moeten worden en beseffen dat hun geest wordt gecontroleerd door het establishment.

Dit eeuwenlange tirannieke regime loopt ten einde en moet voor altijd worden vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer. Alle markten zullen worden bevrijd, alle aspecten van het leven worden vrijgemaakt van onderdrukking en manipulaties. Mensen worden verantwoordelijk voor hun eigen leven om voor zichzelf te beslissen. Er is geen overbevolking, geen opwarming van de aarde, er is genoeg voedsel voor iedereen.

Alle toekomstige generaties, hun kinderen en komende generaties moeten worden geïnformeerd over de geschiedenis van de langste onderdrukking van het mensdom om te voorkomen dat opnieuw soortgelijke criminele praktijken in de toekomst kunnen terugkeren. Alleen continue civiele waakzaamheid kan de terugkeer van deze criminele gelddieven voorkomen. De eenvoudigste manier dit te bereiken is door het boek De Grote Ontwaking, dat speciaal voor dit doel is geschreven, aan te schaffen, te lezen en te bestuderen. Dat een garantie biedt voor onszelf en de toekomstige generaties voor voortdurend welzijn, geluk, gezondheid en vreugde, waarom dit boek in geen enkele boekenkast mag ontbreken.

Innovatief denken

Om dit alles vanuit een ander perspectief te zien. Het licht kan alleen worden getoond en worden gezien als mensen beseffen dat ze in het donker leven. Het is al 30 jaar mijn taak om mensen wakker te schudden. De deur voor ze te openen waar ze zelf doorheen zullen moeten lopen. - Als 50% of meer van de bevolking wakker is, kan de TRUTH worden gepresenteerd. Het gevaar van rellen en plunderingen is te groot om het risico te lopen dat de samenleving door chaos uiteenvalt.

De massa is voor een groot deel nog steeds in ontkenning. De heersende klasse is volledig medeplichtig aan de ondermijning van onze beschaving. Mensen, eenmaal gewend aan hun slavernij, zijn te venijnig, begerig en dom de realiteit onder ogen te zien. Velen hebben geen idee of enig besef van de terughoudendheid over wat hen uiteindelijk zal worden aangedaan. Ze negeren liever het voor de hand liggende en gaan in ontkenning van de waarheid die inmiddels werkelijkheid is geworden en stellen elkaar liever gerust; door te zeggen dat 'de overheid nooit de vrijheden van de mens zal wegnemen en ze tot horigen maakt, dat ze inmiddels al zijn!

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en haar verantwoordelijkheid weggegeven - denk aan de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid en in wezen ons leven weg.

Als we nu niet massaal ontwaken, zullen we spoedig totaal geëlimineerd worden zodat de mensheid volledig verloren gaat. Dan zal nog voor 2030 onze ruiming onder een of ander vals voorwendsel lijken op Goddelijke Vergelding. En zo werkt Satan. Luciferianen verafschuwen de hele Schepping en het Leven zelf, terwijl ze de Vernietiging en de Dood omarmen. Het is een Doodscultus. DE GROTE ONTWAKING moet nu in volle sterke beginnen, want het is onze plicht de mensheid te redden voor onze toekomstige generaties.

FWC heeft veel tijd, energie en geld gespendeerd veel mensen wakker te schudden. Ook al is de strijd nog niet ten einde, zal deze verdergaan, waarvoor jullie hulp wordt gevraagd actief zoveel als mogelijk mensen te wekken en hen te informeren over de inmiddels geboekte vooruitgang. We zijn dicht bij de eindstreep; onze historische verandering staat voor de deur.

Het tij van de geschiedenis is definitief gekeerd in ons voordeel. Nu hebben we de kans het eeuwenoude kwaad op planeet Aarde te verwijderen. Wij, de Patriotten die deel uitmaken van het Trump Team, winnen deze geheime oorlog om de mensheid te bevrijden, de volledige voltooiing ervan is zekerheid geworden. Dit is het grootste keerpunt in de menselijke geschiedenis. Voor de eerst keer ooit, zullen mensen in real-time kunnen zien hoe de ware geschiedenis zich ontvouwt als de oude heersende Satanische klasse onttroond wordt. De volledige geschiedenis zal worden herschreven als het stof eindelijk is neergedaald.

Blijf alert en besef; dit moment is onze enige kans de verborgen satanische regering, de criminele Deep State en hun bankkartel, politieke en ambtelijke marionetten te verslaan, welke niet aarzelen de mensheid en planeet Aarde te vernietigen. Het is duidelijk dat de ontluikende mensheid dit niet zomaar kan laten gebeuren, maar vooral nu wil vechten voor de toekomst van onze jongere generaties.

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie!

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 390 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer...


Bron ► https://finalwakeupcall.info/blog/2020/12/16/historische-verandering-is-opkomst/


Wil je reageren op deze blog?


Stuur jouw reactie dan naar info@freedom-for-all.com