Vertaal deze pagina naar:

GIDEON VAN MEIJEREN

De betekenis van Gideon is hij die neerslaat, machtige strijder, verlosser 🙏

Er zijn mensen die met het hart spreken, anderen met de hersenen, Gideon van Meijeren gebruikt beide!


Een geweldig betoog van Gideon 👍


Gideon van Meijeren zegt openlijk in de laatste minuten van de onderstaande video dat er in de Tweede Kamer toneel wordt gespeeld voor de buhne. Dat klopt 100% wat Gideon zegt.

In de achterkamertjes worden de beslissingen genomen.

Het is gedaan met dat corrupte kartel, de Waarheid zal gaan zegevieren!

Go Go Go Gideon!

 🙏 ❤️ 👍


Video ► https://youtu.be/TWeD_kkSF5U

Lees de reacties onder de video op youtube van deze ware volksheld!

Meer over Gideon


Van Meijeren werd in januari 2021 secretaris van het bestuur van Forum voor Democratie en stond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op plek zes van de kandidatenlijst van de partij.

Tijdens de campagne vertelde hij censuur door sociale media te willen verbieden en een gekozen burgemeester te willen. Ook zei hij dat hij immigratie vreesde, omdat dit Nederland onherkenbaar zou maken en de verzorgingsstaat onder druk zou zetten. Hij kreeg 602 voorkeurstemmen.

Op 31 maart werd Van Meijeren Tweede Kamerlid. Hij behield zijn zetel in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten, maar stapte wel op als fractievoorzitter. In de FVD-fractie werd hem de portefeuille justitie, veiligheid, immigratie, landbouw, natuur en binnenlandse zaken toebedeeld. Van Meijeren is in de Tweede Kamer lid van de contactgroep België en van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken, voor Justitie en Veiligheid en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als Kamerlid vertelde hij in een interview dat hij Nederland niet meer als een democratie beschouwde, omdat volgens hem alle besluiten in achterkamertjes worden genomen en het parlement vervolgens geen inspraak meer heeft. Ook bekritiseerde hij lockdowns en maatregelen om de coronapandemie in te dammen en zei hij dat de verantwoordelijken vervolgd en opgesloten zullen worden vanwege het inperken van vrijheden. Van Meijeren is een tegenstander van het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus.

Van Meijerens acties en uitspraken haalden in 2021 en 2022 meermaals het nieuws. In mei 2021 overtrad hij de verplichte anderhalve meter afstand vanwege de coronapandemie na afloop van Simone Kersebooms maidenspeech, toen hij haar zoende en knuffelde. Toen er bij de integriteitscommissie van de Tweede Kamer klachten over het incident binnenkwamen, verklaarde Van Meijeren dat hij het gezag van het orgaan niet erkende. In september legde voorzitter Vera Bergkamp het debat stil tijdens een bijdrage van Van Meijeren, waarin hij de beperkingen voor mensen ongevaccineerd tegen COVID-19 vergeleek met "de verschrikkingen die de Joden zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog". Dit deed zich voor in een debat over geweld en bedreigingen tegen journalisten, waarin hij daarnaast benadrukte dat de gevestigde media desinformatie en nepnieuws verspreidden. Weer twee maanden later, nadat Kamerlid Nilüfer Gündoğan in een debat had geklaagd over intimiderende e-mails, vertelde Van Meijeren enorm trots te zijn dat zijn achterban alles op alles zette om haar gedachten te veranderen over het overheidsbeleid rond COVID-19. Voorzitter Bergkamp ontnam Van Meijeren in januari 2022 het woord vanwege het overtreden van een verbod in het reglement van orde van de Tweede Kamer op oproepen tot wetteloosheid; hij had gepleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid met betrekking tot de coronamaatregelen, nadat hij deze misdadig had genoemd en had gezegd geen vertrouwen te hebben in het Nederlandse rechtssysteem. De voorzitter was in de voorgaande dagen bekritiseerd voor niet snel genoeg ingrijpen in debatten. Van Meijeren beargumenteerde vervolgens in een debat over normen in de Tweede Kamer dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. In juni 2022 ondertekenden ruim 300 wetenschappers een brief, waarin zij zich beklaagden over aanvallen richting de wetenschap. De directe aanleiding was dat Van Meijeren infectionist Jaap van Dissel - een prominent wetenschapper bij de bestrijding van de coronapandemie - had beschuldigd van corruptie.

Begin 2022 bracht Docsfair de documentaire Gideon: Op zoek naar de waarheid uit, waarin Van Meijeren vaccinaties tegen COVID-19 onderzoekt vanuit een kritische blik. De première in het Koninklijk Theater Tuschinski werd geannuleerd omdat bioscoopketen Pathé het niet gepast vond om de documentaire te vertonen in een bioscoop die is opgericht door een in de Holocaust vermoorde Jood in verband met eerder uitspraken door Van Meijeren.

Meer over Gideon van Meijeren ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Gideon_van_Meijeren