Vertaal deze pagina naar:

PVAZ

30-01-2021

Heb jij reeds eerder over of van PVAZ gehoord? Ik nog niet, vandaar deze blog, ter info voor alle volgers en meelezers.


Jan Willem de Haan schreef: Je bent heel goed bezig Dienie.

Thanks Jan Willem, ik doe mijn best, naar eer en geweten!


Ik las het volgende verrassende bericht op de Facebookpagina van PVAZ:


The Best Is Yet To Come: PVAZ


(Christelijk Liberaal, Made in Holland, 6-6-16, D-day).

Toen ik de bovenstaande regel las dacht ik (Dienie), dit ga ik eens nader onderzoeken. Want hier had ik dus nog nooit eerder over gehoord: 6-6-16, D-day, wat houdt dat exact in? In welke context?

Ik stuitte toen ik even ging googelen op de onderstaande tekst op Facebook, waarbij ik bovenstaand logo en de onderstaande video tegenkwam.

Mijn hele leven ben ik niet met politiek bezig geweest, omdat het mij absoluut niet interesseerde en eigenlijk nog niet als ik heel eerlijk ben.

Het interesseert mij echter wel hoe ons land Nederland wordt bestuurd, (wanneer het mij of anderen nadelig treft) en dit land gaat nu naar de godverdommenis wanneer we niet snel het roer gaan omgooien beste mensen!

Dit was ook een grote zorg van Pim Fortuyn die hij uitsprak, helaas leeft hij niet meer, werd hij bruut vermoord, omdat ze bang waren dat Pim ministerpresident zou worden en roet in het eten ging gooien van die corrupte en satanische landbestuurders.

R.I.P. Pim 🙏

Gisteren las ik een stukje over het CDA dat er positieve verschuivingen gingen plaatsvinden. Zou dat inderdaad hier mee te maken hebben? Ik zal straks kijken of ik dat stuk nog kan vinden (dus dat komt nog...). Want als ik iets ga onderzoeken, wil ik dat graag van alle kanten belichten en toelichten. De voors en tegens ervan blootleggen en publiceren. Ik lijk wel een onderzoeksjournalist te worden wanneer ik dit zo opschrijf, haha.

Nou, iedereen mag best weten dat ik behoorlijk geshockeerd was toen ik erachter kwam dat er in Nederland satanisten zijn die zich bezighouden met satanisce rituelen, waarbij babies in stukken worden gesneden. Micha Kat haalt dit ook vaak aan in zijn podcasts met Wouter Raatgever en andere sprekers, maar het is helaas echt zo. Afschuwelijk!

Toen ik er over las verdween de bodem even onder mijn voeten vandaan en werd ik in ene keer heel angstig. Dat als mensen hiertoe in staat waren we van ons leven niet meer zeker, wat bescherming betreft van de overheid.

Het is dus inderdaad ook exact het tegenovergestelde wat zij de overheid doet, het is een enorme corrupte en zieke organisatie. Het is met recht een (r)overheid is mij reeds gebleken, waarvan Rutte en de Jonge de spreekbuizen zijn. Weg dus met die zieke volksvertegenwoordigers, liever vandaag weg als morgen, man man...

Ben er echt doodziek van wanneer ik hieraan denk dat we te maken hebben met dit verschrikkelijke addergebroed die over lijken gaan. Kots, kots. Ja, ik denk dat er heel veel kotsbakjes verkocht zullen gaan worden wanneer de bevolking hier achter gaat komen, maar dat even terzijde.

Mijn communicatie tussen Jan Willem de Haan en mijzelf is hieronder te lezen.

Mooi dat Jan Willem zo snel reageerde, ik zet straks de link van deze blog in de draad (reacties).

Deze info zal ik daarna op social media verder verspreiden, zodat een ieder weet wat er gaande is, qua verschuiving bij de volksvertegenwoordigers.

Ik wens dat we dit jaar snel schoonschip gaan maken in Den Haag en dat Rutte en De Jonge plus hun aanhangers berecht zullen gaan worden voor het Tribunaal van Gerechtigheid.


DE HAAN (PVAZ, CDA) SCHREEF OP 3 JANUARI 2021 HET VOLGENDE OP DE FACEBOOKPAGINA VAN PVAZ:

ER WORDT NIET ONDER DWANG GEVACCINEERD & GECHIPT, ZOLANG NIET IS AANGETOOND DAT DE GEMIDDELDE MENS GEMIDDELD 100 WORDT MET DE SPUITJES VAN GATES!

HERHALING VERZOEK VAN DE HAAN (PVAZ, CDA, PFAB) AAN DE KONING VOOR EEN GOED BEGIN IN HET JAAR VAN DE OS, MET EEN OPEN-UP (UNLOCK) HET 100% NEP PARLEMENT TE LATEN ONTBINDEN DOOR WILLEM DE BOEMERANG alias DE RECHTER VAN ORANJE (DE HAAN) OP WOENSDAG 6 JANUARI'21, INZAKE O.A. DE MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID ONDER NEP RUTTE 1-3.

Herhaling verzoek van De Haan aan de koning, De Haan op basis van o.a. Art. 116 GW en 120 GW op 6 januari'21 te laten vonnissen voor: de ontbinding van het gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar, niet bevoegd, niet ontvankelijk en niet wilsbekwaam 100% NEP parlement dat aantoonbaar nooit beëdigd had mogen worden voor de installatie van De Haan 1 "Bescherming en Schoonschip" dat er in 2017, in het Chinees jaar van De Haan (BESCHERMING) al had moeten zijn, nadat NEP Rutte 2 in 2015 had moeten worden afgezet en 100% NEP Rutte 3 er never nooit niet had mogen komen. Amen:

Hoge Raad der Nederlanden

Geert Corstens (voormalig president)

Ombudskamer Hoge Raad der Nederlanden

Wrakingskamer Hoge Raad der Nederlanden

Voormalig onderkoning Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner

(net als ondergetekende jarig op 20-10 (weegschaal), gereformeerd, CDA &dwars van prietpraat c.q. al dat geklets uit de nek maar al te vaak op niks af)

College van procureurs-generaal

Harderwijk, 3 januari'21

Betreft: PVAZ (6-6-'16), CDA, PFAB (10-10-'18, Arnhem) / STAAT (incl. NEP Rutte 1-3): Exit Covid-19 na Operatie Oranje Garden (OOG), Operatie Schoonschip (OS) en "De Gifbelt van Pinoccio" (zie o.a. het in strijd met de/het ABW, BW, de Grondwet, (inter) nationaal (straf) recht, het Europees Handvest, EVRM en het UVRM wegstemmen van motie-Hiddema (34775-VI, nr. 77) waarin na 1 stemronde 139 lieten zien dat ze nog te dom zijn om voor de duvel te dansen en met het stemmen voor de kamerstukken 35079 en 35526 (Corona-spoedwet), die eveneens een aantoonbaar in 2016 in gang gezette politieke karaktermoord op De Haan (PVAZ, CDA, PFAB) omhelzen, de One van U2 van Comical- en Chemical Ali Rutte, een Haagse One Flew Over the Cuckoo's Nest (zie o.a. Art. 67 GW, Art. Artikel 29 (Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding) aanzet, Art. 307 (dood door schuld) Art. 444 Sr, Art. 450 Sr (het niet helpen van hulpbehoevenden) en zandhaas Van Haga (FOP FVD) die mogelijk een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) heeft en (een voorlopige diagnose dus pin me er niet aan vast) ook als gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar moet worden beoordeeld (zie o.a. https://www.youtube.com/watch?v=fbbqcVnxNzg nadat NEP Rutte 2 aantoonbaar in 2015 had moeten worden afgezet en het aantoonbaar niet bevoegd, niet ontvankelijk, niet wilsbekwaam, autistisch, satanisch (lees: zover van God los dat het met de zieke geesten onder NEP Rutte 1-3 nooit meer goedkomt) en gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar 100% NEP Rutte 3 een 100% coup betreft

Geachte leden van de Hoge Raad, geachte leden van het college van procureurs-generaal, geachte heer Donner (net als ondergetekende jarig op 20-10, gereformeerd (streng in de leer, dwars van prietpraat (lees: zinloos gezwets / gezwam / geklets uit de nek maar al te vaak op helemaal niks af, zie sinds 2010 NEP Rutte 1-3) en christendemocraten (CDA) in hart en nieren vanaf het eerste uur.

Herhaling verzoek van De Haan (PVAZ, CDA, PFAB) aan de koning, nadat aantoonbaar de verkiezingen van 2017-2021 zijn gemanipuleerd en gesaboteerd door vooral het CDA en de VVD, waarschijnlijk in opdracht van de pathologische leugenaars Buma en Rutte, waarvoor o.a. de corrupte burgemeester van Harderwijk, Van Schaik (CDA) en de corrupte landelijk voorzitster van de VVD, Van der Wal zich hebben laten hoereren om hun eigen belangen en die van hun aangevers te dienen om in strijd met het algemeen belang weer een stapje hogerop te komen op de maatschappelijke ladder, om De Haan op uiterlijk woensdag 6 januari'21 in resp. Nijmegen, Arnhem en Den Haag te laten vonnissen voor o.a. de schrapping van alle zittende partijen uit alle Kiesregisters, de ontbinding van het aantoonbaar niet bevoegd, niet ontvankelijk en niet wilsbekwaam 100% NEP parlement dat nooit beëdigd had mogen worden voor de installatie van De Haan 1 "Bescherming en Schoonschip" dat er in 2017 al had moeten zijn, de OPEN-UP (UNLOCK), nadat NEP Rutte 2 in 2015 had moeten worden afgezet, nadat (FEIT) de rechter op 16 november'15 berustte in De Haan zijn eerste Wrakingsverzoek.

Gaarne uiterlijk op 5 januari'21 het Carte Blanche met de 2 duimpjes omhoog van de koning vernemend, om De Haan met terugwerkende kracht als 1. Minister-president m.i.v. 15 maart'17; 2. Vicepresident Rad van State; en 3. President van de Hoge Raad der Nederlanden, ov geflankeerd door oudgedienden Geert Corstens (voormalig president van de Hoge Raad), Piet Hein Donner (net als De Haan jarig op 20-10, CDA, van gereformeerde intellectuele huize dus streng in de leer en dwars van al dat geklets uit de nek maar al te vaak op helemaal niets af, zie NEP Rutte 1, 2 en 100% NEP Rutte 3), militaire rechter Henny Snellen voor in fig. het koppen snellen , mag Theo de nuttige Farizeeër (Hiddema) en de koning er natuurlijk ook gezellig naast komen zitten, waarna De Haan in zijn rol van niemand minder dan Willem de Boemerang alias De Rechter van Oranje als een onafhankelijk rechter zich van de hele wereld niks zal aantrekken, zelfs niet van de rechters naast hem, ook al zitten ze er met gekromde tenen, De Haan betrouwbaar, wijs en loepzuiver zal gaan vonnissen en de Wereld zal laten zien dat Nederland de beste rechter heeft ter Wereld. Waarvan akte. Amen

https://www.youtube.com/watch?v=77fPivBb7oU

 https://www.youtube.com/watch?v=5oVLcPIQKWU

https://www.youtube.com/watch?v=_djxZSuPKv8

Van: Wrakingskamer Gelderland - Arnhem (Rechtbank Gelderland) [mailto:Wrakingskamer.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl]

Verzonden: maandag 16 november 2015 9:06

Aan: Jan Willem de Haan; Wrakingskamer Gelderland - Arnhem (Rechtbank Gelderland)

Onderwerp: RE: zitting Wrakingskamer n.a.v. Wrakingsverzoek inzake 4284417 BM VERZ 15-4269 en 4284418 MP VERZ 15-880

Geachte heer De Haan,

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat mevrouw mr. D.H. ter Beek berust in de wraking.

De zaak zal dus door een andere rechter behandeld gaan worden. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de betreffende afdeling.Met vriendelijke groet,G. (Greet) Palm

Notariaat/Wrakingen/Advocatuur/KlachtenKamer H. 2.21088 - 3611521

www.rechtspraak.nl

Bereikbaar: ma-di-woe-do -----

Oorspronkelijk bericht-----

Van: Knoops Office [mailto:office@knoops.info]

Verzonden: woensdag 30 november 2016 9:37

Aan: Jan Willem de HaanCC: 'g.popken@tweedekamer.nl'

Onderwerp: Intrekken: rechtbank Wraken en eis om stopzetting proces voor 1 december'16 en eis om een diepgaand integriteitsonderzoek naar onze rechterlijke machtVan: M.G. Doornbos | dswadvocaten.nl [mailto:m.g.doornbos@dswadvocaten.nl]

Verzonden: maandag 2 december 2019 13:02

Aan: PVAZ (Partij Voor Alle Zaken)

Onderwerp: Re: (mogelijk tijdelijke) opzegging vertrouwen in advocaat tot dat er overeenstemming is bereikt inzake het convenant om alsnog te komen tot een eerlijke procesgang, ook in het algemeen & strafvorderlijk belang

Vanmiddag zal ik persisteren bij uw bezwaarschrift en persisteren bij uw wrakingsverzoek cq verzoek verwijzing naar rechtbank Den Haag

Verstuurd vanaf mijn iPhone

https://www.youtube.com/watch?v=77fPivBb7oU

Met vriendelijke groet,

Willem de Boemerang alias de Rechter van Oranje Jan Willem de Haan

Partijleider PVAZ (Partij Voor Alle Zaken), in het algemeen belang en een betere wereld opgericht op (D-day) 6-6-'16

De eerste recht(s) door zee & Nieuwe Wereldordepartij voor de omdoping van de VN in een Wereldregering

Sinds begin 2016 kandidaat partijleider CDA, de partij die hij sinds 17-10-'16 na een grondig schoonschip binnen het CDA wil omdopen in de PVAZ (Christelijk Liberaal).

En sinds 6-3-'17 kandidaat vicepresident Raad van State


Na het zien van de video hierboven vroeg ik aan Jan Willem de Haan: "Ben je ook bekend met THE GREAT AWAKENING van Trump?" Ik publiceerde toen onderstaande tekstblok, Jan Willem vroeg toen: "Die ken ik niet. Staat die op YouTube? " Ik antwoordde vervolgens: "Wanneer je de onderstaande blog leest en de links leest ben je aardig op de hoogte."

Dit bericht werd vandaag (30-01-2021) gepost op de Facebook pagina van PVAZ:

DIKASTOCRATIE!


Op 15 januari'20 tipt Theo de nuttige Farizeeër (Hiddema) De Haan (PVAZ, CDA) als mogelijk de nieuwe president van de Hoge Raad der Nederlanden. En wijst het whisky-vat vol tegenstrijdigheden die altijd wel in is voor een relletje, de PVAZ (Christelijk Liberaal, 6-6-'16, D-day) aan als zondebok voor het lam leggen van het land!

Foei toch.

Waarvan akte. lieve mensen!

Video ► https://www.youtube.com/watch?v=5oVLcPIQKWUHet is klaar met dat gespuis in Den Haag, het einde van dat satanistentuig is ingeluid!


Word Wakker Allen!

Ga Allen in uw eigen Kracht staan van de Waarheid ❤️


"Het is maar voor een paar weken" zeiden ze...


Jeanette Jeanden Vanw


Met dank aan de originele poster!"Het is maar voor een paar weken" zeiden ze.

Maar die weken werden maanden.

En die maanden worden jaren.

"Je doet het voor de ander" zeiden ze.

Maar zeg eens, voor wie doet u het?

Voor de ondernemer die failliet gaat?

Voor de oude man die in het verpleeghuis wordt opgesloten?

Voor het kind dat niet naar school mag gaan?

Voor de oude vrouw met oorlogstrauma, die opnieuw wordt geconfronteerd met een avondklok?

Voor de jongen die zoveel stress kreeg van de maatregelen, dat hij aan de drugs ging, en overleed aan een overdosis?

Voor de jonge vrouw die zojuist ontslag heeft gekregen?

Voor het meisje dat zelfmoord pleegde?

Voor de dame met COPD, die erge benauwdheidsklachten krijgt van het mondkapje, maar hem toch maar draagt uit angst voor onbegrip?

Voor de jongeren die niet mogen exploreren, geen grenzen mogen ontdekken en eigenlijk gewoon niet jong mogen zijn?

Voor de dove puber die met al die mondkapjes niet meer volwaardig kan communiceren?

Nee, ik begrijp het wel.

U doet het voor de kwetsbare ouderen.

Zodat zij niet ziek worden.

Zodat zij niet doodgaan.

Zodat zij die laatste jaren nog mogen genieten van alles wat het leven te bieden heeft.

Van de gesloten winkels.

Van de knutselclub die niet doorgaat.

Van de kleinkinderen die niet meer langskomen.

Van de eenzaamheid.

Van de depressie.

Van de quarantaine.

Van de isolatie. Om uiteindelijk eenzaam te mogen sterven, maar in ieder geval niet aan corona.

Maar ach, wat is nou eigenlijk die moeite?

Het zijn maar wat regels.

Het is maar anderhalve meter.

Het zijn maar mondkapjes.

Het is maar een dagje uit.

Het is maar quarantaine.

Het is maar een wattenstaafje.

Het is maar isolatie.

Het is maar een lockdown.

Het zijn maar winkels.

Het is maar affectie.

Het is maar een restaurant.

Het zijn maar vrienden.

Het is maar vakantie.

Het is maar sociaal contact.

Het zijn maar de feestdagen.

Het is maar een knuffel.

Het zijn maar bedrijven.

Het is de economie maar.

Het is maar een vaccinatiepaspoort.

Het is maar de kinderopvang.

Het is maar een school.

Het is maar een avondklok.

Het is maar...

Het is 'maar' onze vrijheid...

© Welkom in 2021Bye for Now ❤️

Dienie Kars (Blogger en Waarheidsvinder)

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com