Vertaal deze pagina naar:

HET BEEST

01-03-2021

Heb vele FB vrienden die vaak hele zinnige overdenkingen, overpeinzingen of kennis vrijgeven...

Soms verzamel ik dat en zet dat uiteen.

Zodat we weer een paar puzzelstukjes vinden.

Vanmorgen las ik het volgende:


Het Beest


Er raast een allesverslindend en niets ontziend beest over de aarde wat pas zal stoppen als alles vernietigd zal zijn en het al zijn vermeende vijanden en obstakels uit de weg heeft geruimd.

Uit de as, de puin en de lijken wil het een nieuwe wereld opbouwen naar zijn beeld en gelijkenis ....The Dawn Of a New Day staat recht voor de deur en de dagen van Noah herleven.

De aarde zal overspoeld worden door de giftige adem en urine van het beest en iedereen die geen arch heeft gebouwd zal er in omkomen.

Dat is The great reset en Build, Back, Better from the scratch !

De film Noah op Netflix eindigt met de beelden dat de vrouw van zijn zoon een tweeling ter wereld brengt twee meisjes.

Noah was aanvankelijk van zinne het baarsel te vermoorden maar weerhield zich op het laatste moment daarvan.

De betekenis daarvan is dat de eerstgeboren dochter alles incl. de aarde zou erven en de tweede geborene het met niets zou moeten doen.

Hetzelfde geschiedde met zijn zonen waarvan de tweede geborene de familie verlaat en de wijde wereld in trekt ...

En deze game wordt nu dan herhaald met dien verschille dat Noah en zijn nazaten een vierde technologische revolutie hebben bewerkstelligd waarmee zij menen een ieder die de eerstgeborene erfrechten en vruchtgebruik heeft naar de Corona(=Kroon) willen stijgen door een gelijknamig bestrijdingsmiddel zullen sterven of zullen worden getranshumaniseerd !

Je ziet het pas als je het weet zei Cruijf ooit en het verschil tussen footbal en foodbal is ook niet zo groot want beiden zijn afhankelijk van of iemand met beide benen op de aarde staat en de bal bezit....!

Bron: Kate RV


REACTIES

Cruijff zei: je ziet het pas als je het door hebt. En mij is nu duidelijk dat de meeste mensen het spel niet doorhebben. En degene die het wel doorhebben worden verguisd, verketterd en weg gezet als volslagen idiote complotdenkers. Wij worden inmiddels ook bedreigt omdat wij door de bedenkers van dit snode plan als een bedreiging worden gezien. Straks zullen wij als niet gevaccineerde mensen worden uitgestoten.

Hoe zou die arch eruit kunnen zien in deze tijd?

Naar mijn idee in het zelfvoorzienend zijn met gelijkgestemden.

een corporatie onder de moon-arch ... arch is ark

zou je het verder kunnen uitleggen hoe je dat ziet? dat arch de ark is dat begrijp ik maar bedoel je monarch of te wel monarchie? of bedoel je het starten van je eigen monarchie of te wel zelfvoorzienend zijn

het uitgangspunt is naar mijn mening dat men in liefde en vertrouwen samen zal moeten leren leven en oprecht en eerlijk en met respect voor elkaar gezamelijk gebruik leert maken van de aardse zaken die ons gegeven zijn.Doe waar je goed in bent zonder een ander daar ongewild mee te belasten ..

dat is een uitgangspunt waar ik volledig mee instem en ook voor ga.

behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden

iemand van jullie die het werk van Sitchin hebben gelezen ? 

ja, ik schrijft Saskia

mooi .. dat praat wat gemakkelijker wat overigens nog niet wil zeggen dat we het met dezelfde bril op hebben gelezen .. ik lees planeet X ook als de aarde waar het vrouwelijk chromosoom wat met een X wordt aangeduidt centraal staat. En Nibiru lees ik ook als de NEIGHBURE U Het maakt namelijk niet uit of het een andere planeet is want als we er hier een zoo-tje van maken zullen we dat ook elders doen waar in het heel,al dan ook

Sichin was een mason ...je hebt daarin The Hermetic Order of the Golden Dawn en een belangrijk mason onderwerp is "The Dawn of a New Day wat ook in de film a Space oddysey 2001 van de vrijmetselaar Stanley Cubrick/KUBIEK voorkomt en die film begint met een paar apenkolonie's die elkaar afmaken met de overblijfselen van hun eigen soortgenoten. Stanley Kubiek vertoont een zeer sterke gelijkenis met Salmon Rushdie

hermetic komt van Hermes, God van handel en verkeer. Maar eigenlijk een gevallen engel die met zijn kennis veel kwaad heeft verricht

zoals ik reeds aangaf is het maar net hoe men dat interpreteerd .. ik doe dat op een eigen manier en probeer dat zo breed als mijn kennis reikt te belichten

ja inderdaad het zijn percepties maar het synchroniseert wel met mijn waarnemingen en kennis. ja ik heb de foto's bestudeerd van Kubrick en Ruschdie. Maar ik twijfel of dit een en dezelfde persoon is. Wellicht wel related!

ja ik heb bemerkt dat onze visie wat meer synchroon gaat lopen wat het voor mij ook wat zinvoller maakt .dank daarvoor !

Een van de belangrijke hoofdpunten uit de film van Salmon Kubiek is dat de hoofdrolspeler op het einde als baby reincarneert op aarde

het scenario, waar jij al sinds ik je hier heb leren kennen, voor hebt gewaarschuwd (voorspeld) tekent zich nu dan ook zichtbaar af. Je hebt nu je 'gelijk' aan jou kant.

ik ga die film nog eens kijken. In die tijd was het gewoon fictie voor mij

reïncarnatie is ook matrix helaas

je begrijpt dat ik liever niet het gelijk aan mijn kant zou hebben gehad soms is men gelukkiger als men juist geen gelijk heeft ondanks dat je dan meestal niet meer voor vol aan zult worden gezien.De namen van Stanley Kubrick en Salman Rushdie laten een beeld zien wat veel verband met elkaar houd evenals hun beroep(ing).Beiden opereren onder de noemer science fiction en de een is schrijver en de ander cineast. Hun namen zijn eveneens verbonden en de dubbele betekenissen ook ...Stanley betekent "stenen vlakte" en kubrick betekent "cube brick" ofwel "kubiek" zoals de masons hun eigen steen ook noemen Salman betekent "beschermer, veroveraar, maar in andere landen betekent het Solomon (bijbel en masons) die betrekken heeft op de mensentempel van Solomon wat in feite een virtuele tempel is die is opgebouwd uit mensen-specie die in een voorbestemde vorm zijn versteend zoals een priester ambtenaar of koning en dienaar etc.Over de naam Rushdie kon ik niets vinden maar in de engelse taal zou het "rush die" betekenen en daar de tempel van Solomon is gebouwd met versteende mensen-specie's waarin het van belang is dat mensen hun specie reeds bij geboorte ter beschikking stellen van de tempelkoning en geboorte tevens de laatste steen is op een kolom waarop de maanboog ofwel de 'monarch" rust laat wederom een duidelijk verband zien

of cube (matrix), Tesseract.

inderdaad

en over die stenen geboortekolom valt ook nog wat meer te vertellen want zo was één van de namen waar de archetypische figuur Hermes mee werdt aangeduid "Toth" zoals die in Egypte vroeger werd genoemd. Het woord totempaal houd hier direct ook verband mee en kun je dus lezen als een Dodenpaal of Tothenpahl en als we naar veel van die vroegere tothenpahlen kijken dan zien we vaak baby's, mensen, dieren, doden en zelfs hybriden(Maya's) daarop afgebeeld

ja Hermes = Toth inderdaad. Totempaal briljant

Hermes was in de earthchronicals van Sitchin een zoon van Enki (Ningiszidda) die het laboratoriumwerk m.b.t. tot de genetische transhumanisatie voor zijn rekening nam ..


misschien is het verstandig om hier eens uitgebreid mijn visie over te geven.Je wilde graag dat ik wat zou schrijven en dan is dit een zeer essentieel onderwerp wat ik beslist als een van de belangrijkste hoofdstukken zou gebruiken. Het handelt over de samenwerking of dualiteit van leven en dood

inderdaad Toth was een Nibiruaanse-Annunaki-Atlantier. Hij beschikte over de kennis van een van de CDT platen. Hij liep over vertaalde delen en gaf deze aan de corrupte Annu-Melchizedek. Dit mondde oa uit in de verwoesting van de Atlantische eilanden en de daarop volgende chaos van de menselijke evolutie sinds de kolonisatie van de Sumerische cultuur.

hier zullen we het nog over hebben want we spreken hier over archetypen die standaard overal en altijd aanwezig zijn en in de mens als het ware zijn ingebakken ... subliminaal zijn ze altijd aanwezig

wist je dat in 1999, de laatste van de 12 CDT platen teruggehaald is. Deze was in handen van een vrijmetselaars-familielijn die deze al in het bezit had sinds Atlantische generaties. Vandaar dat vrijmetselaars beschikken over geheime kennis.

Nee dat wist ik niet maar dat de mason's over een duizelingwekkende kennis beschikken daar ben ik me al heel lang van bewust.En daar bewonder ik ze ook voor ...en absoluut niet voor wat ze met die kennis doen !!


De gelijkenis is wel treffend


Wat zijn het nu van de elkaar? Of is het toch een en dezelfde persoon? Of is het 'the boys from Brazill' -achtig

Dit valt moeilijk te bewijzen en is enkel dmv een DNA onderzoek vast te stellen. Dat de masons kennis hebben van gentech en er ook gebruik van maken is echter zeer aannemelijk en valt ondermeer op te maken uit de tempel Borobudur die door masons is herontdekt en herbouwd en waarin tal van bas-reliefs te zien zijn die handelen over dit onderwerp.

Buitenstaanders begrijpen de masonmanier van informatieoverdracht en communicatie niet en zien dan ook niet waar de basreliefs over handelen waardoor zij hun geheime kennis gewoon in het openbaar kunnen tonen.

Ik werd er echter op geattendeerd door de mason CG Jung die er in één van zijn boeken over schreef. Zijn zoon leidt momenteel het Tavistock instituut wat zich voornamelijk bezig houdt met mind en crowdcontroll en transhumanisatie.BOROBUDUR

dit is een beperkte compilatie van wat de Borobudur zoal te bieden heeft over het onderwerp gentech en het betreft hier dan voornamelijk de missing link tussen aap en mens die door de masons dus met zekerheid niet gemist wordt en hun bekend is ..dit heeft namelijk in een laboratorium plaats gevonden. Zecheriah Sitchin schreef hier ook over en toen hij nog leefde heb ik hem gemaild over de borobudur die in feite precies liet zien waar hij over schreef. Ik heb echter nooit een antwoord gehad waarschijnlijk omdat ik niet in de masonboeken voorkom. Peter Borger de man die in Cafe Weltsmetz de C*****d tests debunkte heb ik destijds ook benaderd en die studeerde toen gentech aan de universiteit van Basel en was bezig met een promovatieboek over Darwin die hij ook wilde debunken simpelweg omdat spontane mutatie van een soort niet voorkomt in de natuur en de missing link in een lab moest hebben plaatsgevonden. Ik stuurde hem dan het desbetreffende basrelief voorzien van een begeleidende uitleggende tekst en hij mailde me wel terug met de mededeling dat hij er geen enkele fout in had kunnen ontdekken maar dat hij het niet kon geloven . funny eeh ?!!

en ik denk dat het zinvol is op te merken dat het ook niet verstandig zou zijn om alle masonkennis voor de gewone man beschikbaar te stellen want als iedereen vrijelijk kennis van gentech en kernenergie e.d. tot zijn beschikking zou hebben dan waren wij er waarschijnlijk al lang niet meer geweest.

Dat deze kennis nu momenteel wel in de vorm van CRISPR e.d. beschikbaar wordt gesteld gebeurt m.i. dan ook met voorbedachte rade en onder volledige controle van de masons.

Het is hun bedoeling dat het burgervolk elkaar van de bol af zal gaan vegen zodat de weg wordt vrij gebaand naar een nieuwe mason wereld orde.

ik durf het bijna niet te schrijven maar ik weet zeker dat ze al veel verder zijn met gentechnologie dan wij te horen krijgen. Ook op medisch gebied, vrije energie, secret space program, tijdreizen etc. Er wordt zoveel kennis voor ons achter gehouden.

In WO II hebben Duitsland maar ook de geallieerden geheime deals gesloten met 'ET"s. Al die kennis komt dus van niet menselijke entiteiten. Als je goed zoekt kun je dit allemaal terugvinden. Maar staat ook beschreven in de Voyagers I en II.

En daarbij zijn er zoveel beschavingen geweest die over kennis beschikte waar wij geen weet van hebben. Denk aan de Sumerische kleitabletten, stone Hedge, pyramides, Paaseiland etc etc

Het plan van de NWO ligt er al heel lang. En ze pakken nu door. Helaas zie ik dat er nog steeds geen 'great awakening' plaatsvindt. Te veel mensen zijn nog in de mindcontrol en hypnose. Iedereen heeft tot slot een eigen verantwoordelijkheid in het 'wakker worden' ik ben de afgelopen 3 jaar veel vrienden verloren tijdens mijn zoektocht. Mensen willen niet!

wat was de titel van dat boek van Jung ook al weer?

Ik heb er een aanzienlijk aantal van hem gelezen maar dat is al weer zo'n 30 jaar geleden. Er staat me nog van bij dat het kleinste boekwerkje zowat het meest interessante was en dat was getiteld "over grondslagen van de analytische psychologie" maar het boek wat ik heb aangeraden is "De mens en zijn Symbolen" wat een goede opmaat is om de masonmind en symboliek wat beter te begrijpen en te herkennen.Dat boek heb ik ook nog steeds tesamen met nog een ander autobiografisch boek getiteld "Herinneringen, Dromen, Gedachten" Ik heb geen idee waar al de andere zijn gebleven. Ik ben ook geen boekenwurm maar van Jung heb ik een diepgaande studie gemaakt en betitelde hem destijds als mijn grootvader omdat ik van hem essentiele zaken heb geleerd die van belang zijn om de wereld waarin ik was beland beter te leren kennen. Ik liep van kinds af aan al met de bekende matrixsplinter in mijn hoofd waar ik met niemand over kon praten omdat men er over het algemeen net zoals nu nog steeds het geval is bewust of onbewust de ogen voor sluit.De mens is gefragmenteerd wat men dan specialisatie noemt en er wordt hun niet geleerd of beter zelfs verboden om naar het grote plaatje te kijken.

inderdaad! Wij worden geacht een specialist te worden in iets. Ik kom uit zo'n familie van hoogopgeleiden. Heel hard studeren en dan carrière maken. Op die manier wordt je nooit wakker. Ik gaf leiding aan 'proffesionals' zoals ze zichzelf noemde bij de VU. Die weten heel veel van heel weinig. Mijn oudste broer is een bekende Nederlandse psychiater. Die gaat er volledig vanuit dat alles wordt bepaald door stofjes en ontkend dus al het andere. Ons gezin gebruikte het lichaam om het hoofd te vervoeren. Waarmee ik wil zeggen dat alles zich uitsluitend in het hoofd manifesteert. Heeft mij wel tijd en inspanning gekost om mij daaruit te weken

N.b. daar de werkelijk betekenis van woorden vaak in het woord zelf besloten ligt zal ik bijv. het woord "specialisatie" wat ik in bovenstaande heb genoemd eens aanhalen ... specialisatie ... (vrij) metselspecie ... mensensoort die de "mortal" vormt voor de bouw van de virtuele tempels van Solomon ...

ik heb zojuist het boek van jung besteld. Ben benieuwd
GEVALLEN ENGEL


Onze reactie's liepen even niet gelijk ... wat eigenlijk best leuk is want daarmee zien we waar het ons brengt.Wat je zegt krijgt een beeld wanneer we het woord carriere onder de loep nemen .... een carrier is een drager een lastdrager die met een stukje kennis wordt belast om anderen daarmee te belasten. Daar je uit een lastdragerfamilie stamt en Sumerie hebt genoemd zal ik de archetypische figuur "gevallen engel" eens aanhalen en wat die figuren ons feitelijk willen vertellen. Dit zijn namelijk figuren gestaafd op "gestaltpsychologie" what you see is what you get als je tenminste logisch nadenkt over wat je ziet.Het zijn plaatjes zonder woorden want taal is verbasterd en gecorumpeerd en verandert ook door de tijd heen. Symbolen en werkelijke natuurlijke dingen waaronder de mens zelf niet en vormen in weze een tijdloos medium wat iedereen over ter wereld zal kunnen begrijpen mits men weet wat men ziet.Een boom blijft altijd een boom ongeacht onder welke naam je hem kent of zoals Shakespeare ooit zei .. "a rose by any other name is still a rose" !

ja de taal is gecorrumpeerd net als alles overigens. Voedsel, water, cosmetica, farmacie, wetenschap de afbeelding is Annunaki met in de hand een dennenappel die symbool staat voor de pijnappelklier (oog van Horus, derde oog) en in zijn hand heeft hij een mandje met DNA ?

carrière / drager / drager van (valse) kennis om andere mee lastig te vallen (indoctrineren cq manipuleren)

Dit zijn uiterst geavanceerde archetypische plaatjes en ze vertegenwoordigen een kennis die veel mensen zal doen duizelen laat me beginnen met dat de figuur een "carrier" is wat op te maken valt uit het feit dat hij een "hand-bag" draagt. (hij is een bagger .. bedelaar)Ik mix de nederlandse taal met de "engelse taal omdat dit een wereldtaal is die door de engel(s)en zelf gesproken wordt.Dan gaan we naar het hoofd-dek-sel en dit hoofd waar het brein zich in bevind is bedekt met drie pen-is uit-einden ofwel drie eikels die over elkaar heen zijn geschoven ... (dat moet dus haast wel een enorme eikel zijn lol)Maar waarom is zijn brein omringd met drie eikels.Wat is een eikel is dan de volgende vraag ... een eikel is het uiteinde van een pen-is waar zaad uitkomt wat de informatie van de persoon in kwestie overdraagt op andere na-zaadjes .... volgende vraag is ..waarom zijn het er drie ?want een man brengt enkel informatie over van zijn vader en hijzelf is de zoon ...wie is dan de derde in hun midden ... aan het uiteinde zien we dan het zaad wat de vorm heeft van een "fleur de lis" wat een vrijmetselaarsymbool is ....

En ik maak nu even een sprong om daarmee aan te geven how deep the rabbithole goes. We zagen in het plaatje het zaad in de vorm van een "fleur de lis"wat een waterlelie of lotus is die wereldwijd wordt gezien als de bloem des levens. Volgende vraag; waarom juist die bloem ? Je kunt dan naar wiki gaan en je op de hoogte stellen van de biologie van deze waterplant. Wat dan opvalt is dat deze plant een placenta heeft die in de aardbodem is geworteld en de stengel gelijk de navelstreng met de lotusbloem die op het water drijft en het licht ziet verbonden blijft.Ik denk dat je mij lang genoeg kent om nu te weten welke richting dit op gaat en waarom men de erfelijke nalatenschap heeft toegeschreven aan de nageboorte/placenta

Iets met de nageboorte en water? Ik moet even nadenken

de mens valt onder de maritieme wetten en de nageboorte onder de natuurwetten van het land .. moeder aarde ....mother modder ...uit klei zijt gij geboren etc. your a flower .. een drijver ...go with the flow etc.

sowieso de placenta/nageboorte en dat niet wij (mens van vlees en bloed) in het systeem zitten maar onze nageboorte. En dat het rechtssysteem daar op is gebaseerds. Martine law. Dus van het water. Water , vruchtwater. Ik denk even hardop?

ja dat ik uit 'de klei ben getrokken' als meiske uit Noord Holland (west Friesland) dat wist ik al

applaus voor Nederland . Hoezo?

Oh wacht even. Onze nageboorte zit dus in het systeem en niet de mens"Je ziet het pas als je het door hebt"

(Rechtbank Utrecht)Deze zie ik ff niet.

De navelstreng is gelijk een stengel van een bloem het enige wat ons met moeder(aarde) verbind ... als die niet wordt gekend of kunstmatig wordt verbroken dan ben je feitelijk van je roots (God) los ... En als je van je roots God los bent dan heb je totaal geen bestaansrechten op aarde en zullen de rechtmatige eigenaren je voor eeuwig in het water laten vertoeven waar je door een ieder kan worden bevist en gegeten ...

dat dus ja...........info; stempas 2021

www.hogeraadvandekinderen.nl

Als je het land bezit ben je landheer (Aas (paus) Koning, koningin, boer, en de rest die dat niet hebben zijn de nummers. Het zit letterlijk in een kaartspel verwerkt .... Ace staat voor all seeing eye en alle wegen leiden naar Rome ..dat is waar de heer woont die over het aardse kaartenspel heerst.Daar zul je moeten zijn om je roots het dna van je moeder-koek op te eisen

als de placenta in handen is van de RKK dan kan de RKK doen met de bloemen wat zij maar willen ... want dat is het enige wat hun met de aarde verbind ... de Nederlandse grondwet begint dan ook met "Aan allen die in Nederland verblijven in gelijke gevallen .enz.Er zit een levensgroot verschil tussen een burger zonder eigen moederkoek en met eigen moederkoek ... als je je eigen moederkoek hebt dan mag je er zoveel van eten als je wil maar als je geen eigen moederkoek hebt dan moet je je leven lang betalen en boeten want dan belast je daarmee de grond van iemand anders ...dus zul je belasting moeten betalen en alles moeten kopen etc. alien ....E.T.

ik was even op het Museumplein, waar net als alle voorgaande keren na een half uur de boel werd schoongeveegd

mooi verwoord en inderdaad wij leven op een slavenplaneet. En de meeste hebben het niet door. Brave new world!

Tis Johannes von Thurn und Taxis. Speelt tevens Khomeini en Putin. Oh ja en was een James Bond.


Ja ... het is vreselijk wat er allemaal gebeurt momenteel en hoewel er van alles door me heen gaat weet ik op dit moment geen woorden te vinden.Het voelt als de stilte voor een hele zware storm ... en eigenlijk is dat ook wat er aan zit te komen ... er is een zondvloed op komst en hoe die eindigen zal heeft de mason Sitchin ook beschreven ....Een ieder die het overleeft zal de masons moeten gaan dienen en zo niet worden ze vooralsnog verdronken ....Sitchin schreef dat de club tijdens de vloed die zij lang tevoren hadden zien aankomen in een ruimteschip in een baan rond de aarde hadden doorgebracht ... toen het water gezakt was keerden zij terug naar de aarde waar ze een verkenningsvlucht uitvoerden. Op die vlucht bemerkten zij dat er tegen hun plannen in overlevenden waren. Ze streken dan met hun whirlewind/helikopter bij Noah neer en die ontving ze met open armen en bood ze onderdanig te eten aan ... dat was zijn redding ...

Uiteindelijk is het aan een ieder om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb er ook geen goed gevoel bij. Ik vecht nog voor mijn twee dochters en probeer ze te leren zo min mogelijk afhankelijk te zijn. Zo heb ik ook altijd geleefd en kan daar nu de vruchten van plukken. Waar heb je die info over de zondvloed vandaan? Ik geloof nog steeds dat er entiteiten zijn die grote rampen proberen te voorkomen. Dezelfde entiteiten grijpen niet zo maar in. De mens moet zelf wakker worden en verantwoordelijkheid nemen.

Misschien is het zinvol om wat van Sitchin te lezen  en dan niet vergeten dat hij een mason was en die was ook geen vertaler van sumerische kleitabletten maar heeft dat heimelijk deeĺs gebruikt om hun scenario in kaart te brengen.

Je moet zijn werk dus met een dubbele bril lezen. Het meest interessante boek is "Lost book of Enki" wat ik gratis heb kunnen downloaden.  Ook de uitgebreidde verklarende en namen lijst aan het einde van het boek is zeer nuttig.

Wijlen Bram Vermeulen die eigenlijk ook psycholoog was heeft er een theatervoorstelling van gegeven waarin hij veel informatie heeft verwerkt maar er niet met de bril die ik er bij op zet naar heeft gekeken. De theatervoorstelling heet "in den beginne" en is vermoedelijk nog wel op youtube te vinden omdat haast niemand er met mijn bril naar kijkt.

Bram Vermeulen

ja die heb ik een aantal jaren terug gezien. Heb jij een link van dat boek. Ik stuur je een link via pb van ook een gratis te downloaden boek. Dat zul je interessant vinden denk ik.

er is nog veel meer te zien .. neem de andere hand ... vertaal eens wat je ziet hij heeft een vrucht in zn hand ..geeft hij die of neemt hij die .. of beiden ?what you see is what it is

dacht dat dat een eikel was

jullie geven nu geen antwoord op mijn vraagstelling maar noemen wel enkele dingen die er verband mee houden en dat is ook de magie van dit soort archetypische bas(ic) reliefs.

De vrucht noem je een eikel die ik reeds besproken heb maar hoewel die vrucht gerelateerd is aan de pen-is eikel is dit tevens een denne-appel wat een vrucht is van een naaldboom die afkomstig is van een "den" dus is het feitelijk ""den appel" of "pijn appel" maar deze appel is niet om op te eten maar om de appel zowel aan te nemen als ook weer als een appél door te geven aan anderen ..het handgebaar wat de figuur maakt beeld dan ook zowel aannemen als doorgeven uit ...en het betreft dan de vrucht en het zaad van een denneboom die niet eetbaar is maar wordt gebruikt als kerstboom ofwel Christ-mass tree. Het spirituele appél is dus bedoeld om anderen als het ware gelijk een lopend vuurtje (lucifer) aan te steken met het zaad van de oneetbare stekelige denneboom. Dat het spiritueel is blijkt ondermeer uit het feit dat de figuur is afgebeeld met vleugels die tweedimensionaal zijn weergegeven dus één vleugel boven en één beneden en daar boven het brein zich bevind betekent dit "as above so below" en "mind over matter".De figuur is dan ook een "angel met een boodschap" ... een carrier(e) maker !en er is nog veel meer te vertellen over dit bas-relief (basis-patroon)

en van wie zou dan dat derde oog zijn ? De mens heeft er van nature maar twee maar doordat anderen hun IDeën aan je overgeven kijkt die ander stiekum mee je bent als het ware geinfecteerd met het spirituele zaad van anderen die vanuit een heel ander oogpunt met je meekijken (zie India waar ze dat derde oog merken met een punt)

Engelen worden ook engelbewaarders genoemd en dit heeft ook weer meerdere betekenissen Bewaarder betekent woordzuiver "iets van waarde maken" of "iets te gelde maken" en van lucht/spiritus kan men niet leven ...dat derde oog is het spiriuele oog van de "angelen" waarmee men is geinfecteerd men is dan ook een carrier met een boodschap .... your an angel !

deze man zou ik graag een keer ontmoeten om wat ideën uit te wisselen.Hij weet ook erg veel en ik zou hem een en ander kunnen vertellen over dit plaatje wat naar mijn mening uitbeeld dat het volk zelf als een trouwe hond wordt beladen met de taak om de kudde te beherderen.het hoofd is dat van een hond en de staf reikt tot in de boodschapperstas

en hoe simpel dit soort zaken kunnen zijn uit zich aan de tas die wordt gebruikt ..een aktetas is dan ook bedoeld om daarin het script met zich mee te dragen wat bedoeld is voor akteurs in the-ater of fill-meiedereen kent wel de uitspraak ik zit vol van die film of theater ik ben ervan vervuld

BOSSMAKER

Wat denk je van Bossmaker en het beneficiar geboortetrust nalatenschap aanvaarden?

dat is een goede vraag waar ik eigenlijk ook een hoofdstuk aan zou moeten wijden. De eerste vraag die ik me zal stellen is .. wat is geld en wat is materie en wat is mijn rol daarin. Bij de eerste vraag rijzen gezien geld is berust op schuldslavernij mijn haren reeds te berge want als ik de socalled erfenis zou accepteren zou ik daarmee instemmen dat anderen in slavernij zouden moeten gaan werken voor mijn persoonlijke economisch en spiritueel welzijn ....het maakt me dus een parasiet wat geheel indruist tegen mijn karakter. Ik zie het daarnaast tevens als een soort manneke pis die zal blijven zeiken tot er geen water meer is en als we allemaal gaan drinken uit die bron dan is hij binnen de kortste keren uitgepist !

grappig dat je die vraag stelt, ik ben me ook daarin aan het verdiepen maar merkte dat er twee aanvliegroutes zijn , die van het benificiar aanvaarden en die van het soeverein worden. Ik had inderdaad ook die video's gezien van de bossmaker maar ook die van Dileila Teunisz met Geertrude

ja, maar soeverein dan verlies je al je rechten.

dus dit verlost je niet uit de slavernij? Ik hoef geen geld. Soeverein dan beter? Hoe krijg ik dan mijn geboorte recht terug? Of hoe ik het moet noemen?

wederom een goeie vraag waarop het antwoord bepaald ook niet zo in een paar woorden valt uit te leggen en daarnaast ook nooit een verzekering voor je kan bieden omdat het echte leven dat nu eenmaal niet te bieden heeft maar er is wel een analoge uitweg uit de matrix (ecclesia) waar ik ook al vaak over geschreven heb maar wat voor de meesten net iets buiten hun bereik blijkt te leggen.De ontwerpers van de matrix zijn ook verplicht een uitweg open te houden want als ze de sleutels van de poorten weggooien kunnen ze er zelf immers ook niet meer in of uit ... de matrix is ontworpen door het Vaticaan en die hebben de sleutels van de poorten van de matrix en als je weet hoe je in de matrix bent beland dan kun je ook de uitgang vinden ... en daar wil ik het later hopelijk in begrijpelijke taal over gaan hebben en zal hier even afronden met een vraag denk je dat het vandaag zaterdag 27 februari 2021 is ?

nee, de datum hangt af van welke kalender je gebruikt

ok .. en als je aangehouden wordt door een agent die in deze kalender op die datum opereert en je wil beboeten ... wat doe je dan ?

even terug fietsen naar huis

er bestaan twee soorten private ... de één betreft de ecbte Ik ben en de ander is soldaat private Benjamin

geen idee, welke kalender moet ik aanhouden dan?

de agent was voorheen een openbare ambtenaar uit de Christus anno dominikalender de masons hebben eigen kalenders waaronder ook een A.D. kalender in hoofdletters lijkt die hetzelfde doch betekent iets geheel anders namelijk Anno Deposition en loopt 1000 jaar vooruit op de anno dominikalender.Dat betekent dat in geval een mason in het nauw gedreven wordt hij altijd een tijdsprong kan maken van 1000 jaar en degene die in de anno domini vertoeven dan reeds lang overleden zijn die hebben dan een advocaat nodig om een stem aan de doden te geven ... remember tis de matrix he ...alles is mogelijk ... de god van de woordmatrix kan alles 

denk aan de Merovignian die door een deur ging en plots verdwenen was toen Neo dezelfde deur opende 

maar ik ga hier te hard en zal er later wat meer duidelijkheid in proberen te brengen.Ondertussen is het zinvol om de podcast van Kurt Kallenbach eens op na te slaan ..ik meen dat die "my father's watch" heet 

Ik kan geen vinden maar geen hits op watch of time.