Vertaal deze pagina naar:

Beroep doen op je Geheimhoudingsplicht, in hoeverre strekt dat?

29-01-2021

In welke gevallen mag of moet een geheimhoudingsplicht verbroken worden?

Met het oog op de onderstaande website is er, mijns inziens, heel wat te verbergen door de Vrijmetselaars, die een geheimhoudingsplicht hebben afgelegd of ondertekend bij hun geheime of occulte genootschap.

In de Rechtszaak van Bart van Well, die hij had aangespannen tegen de Staat der Nederlanden, wegens het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen in de jaren 80 en 90, werden Opstelten, Teeven en Demmink opgeroepen om onder ede te getuigen.

Dit is uniek in de geschiedenis in Nederland dat er zoveel hooggeplaatsten werden opgeroepen om onder ede te getuigen in een Rechtszaak.

Is het gerechtvaardigd de bevolking grof te misleiden, te verkrachten en te vermoorden?

Hoe sta jij daar tegenover wanneer je de "10 GEBODEN" in acht neemt?

Of is dat nu juist het punt waar we zelf verantwoording over af dienen te leggen bij God?

Maar wie is dan die God?

Is dat niet de stem van de meerderheid? Van de bevolking?

Iets om eens heel goed over na te denken lieve mensen!

https://www.ellaster.nl/2017/05/16/satanische-netwerken-bestaan-gewoon/


Hieronder vindt U de bron van het bovenstaande artikel.

https://www.crimesite.nl/tag/joris-demmink/


Op deze website staat het volgende geschreven:

Het onderzoek rond Joris Demmink, de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, naar de verkrachting van twee minderjarige jongens in Turkije dreigt na een jaar dood te bloeden. De Turkse autoriteiten hebben onlangs opnieuw geweigerd om getuigen in Turkije te verhoren.

De weigering houdt zeer waarschijnlijk verband met de zaak Baybasin, die levenslange gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. Ik schrijf vaak 'connect de dots', maar dat is in deze zaak zeer zeker het geval dat je dat dient te doen.

In april 2011 diende de advocaat (Adéle van der Plas) van Baybasin een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Op 17 april 2018 wees de Hoge Raad een herzieningsverzoek in deze zaak af.

Zie link ► https://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/Levenslang-veroordeelde-Huseyin-BGETUIGENVERHOREN

Dit ga ik nog nader uitwerken...

Dienie

Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. Circa 300 mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolutie geheimhouding, aldus De Ruiter.

We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waarvan we nog nooit gehoord hebben. In praktisch elke handeling in het dagelijks leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen.

We leven niet langer in een wereld van naties en ideologieën. Er zijn geen naties. Er zijn geen volkeren. Er zijn geen Russen. Er zijn geen Arabieren. Er is geen derde wereld. Er is geen Westen. Er zijn geen Verenigde Staten. Er is geen democratie. Er is uitsluitend DuPont, AT&T, Dow, Shell en Exxon. Dat zijn de wereldnaties van tegenwoordig.

De macht van dit soort concerns overschrijdt alle grenzen. De belangrijkste politieke, economische en militaire beslissingen worden ondergraven door globale organisaties die door geen enkele regering of publieke organisatie gecontroleerd of ter verantwoording geroepen worden.

We hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supranationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over planeet aarde.


Vrijmetselaar Moses Montefiore:

Zolang we geen integrale controle over de wereldpers hebben, zal alles wat we doen geen resultaat hebben. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we de wereldpers kunnen beïnvloeden als we mensenmassa's willen besturen en ketenen.

John Swainton (1829-1901), ooit uitgever van The New York Times:

Er bestaat geen vrije pers... Wij zijn instrumenten en horigen in dienst van financiële machthebbers... We zijn intellectuele prostituees.

Het boek "De 13 Satanische Bloedlijnen" geschreven door Robin de Ruiter (een aanrader om te lezen), uitgebracht in meer dan 100 landen, voert langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte.

https://www.ninefornews.nl/de-13-satanische-bloedlijnen-wereldleiders-zijn-slechts-marionetten-die-gedirigeerd-worden/


Nog een interessante website om eens te lezen:

De wereldwijde elite die de geheime schaduwregering vormt noemen we ook wel de Cabal. Veel mensen kennen deze groep als de Illuminati of de 1%. Het is de meest machtige groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei organisaties geïnfiltreerd waarbij men opereert als de maffia.

De Cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van 'rijkste' mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit. Ook het Vaticaan zit op een enorme goudmijn.

https://www.ellaster.nl/2016/04/01/wie-is-de-cabal/TRUMP IS NU BEZIG EEN MEESTERPLAN UIT TE ROLLEN

SAMEN MET HET LEGER, PRINSES DIANA, JFK (JUNIOR) EN VELE ANDEREN !!

DUS FINGERS CROSSED X

DE BEVRIJDING VAN DE BEVOLKING UIT HET SLAVENSYSTEEM IS REEDS IN GANG GEZET, VANDAAR HET ONDERSTAANDE PLAATJEDe sleutel is alle puzzelstukjes in een grote puzzel te plaatsen.

En vergeet daarbij ook jezelf niet, zorg ervoor dat je al je trauma's verwerkt en iedereen vergeeft, jezelf en anderen voor alle fouten en onvolkomendheden.

Zet en plaats jezelf in een hogere trilling cq. frequentie.

Hoe je dat doet? Klik hieronder de button aan en ga eens lezen.

De kwartjes gaan dan vanzelf vallen...

Alleen dan kun je 'neutraal' het grote plaatje zien, het geheel zien van 'Al wat Is'.

Hierbij betrek ik ook het buitenaards contact en andere entiteiten in die we (nog) niet allemaal kunnen zien, horen of voelen. Maar veel mensen reeds wel, weet en besef dat alvast.

En ga je eens focussen op datgene wat je het liefst de hele dag zou willen doen.

Succes met jouw onderzoek en ontwakingsproces!

Wees creatief in je denken en denk aan je eigen talenten.

Dan gaat deze Gedachtekracht zich ook manifesteren 🌈


Er komen zeer grote verrassingen aan!


Fasten your seatbelts!


Heeft U een vraag of een opmerking?


Stuur dan een e-mail bericht naar ► info@freedom-for-all.com